بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

معرفی حوزه ریاست

واحد اقتصاددرمان بیمارستان حضرت ولی عصر از سال 87 با هدف کاهش کسورات و افزایش درآمد بیمارستان شروع به فعالیت نمود که در این مدت به ترتیب آقای کریم زاده ، خانم شیدایی ، آقای سرسبز ، آقای کریم زاده مسئولیت این واحد را بر عهده داشته و در حال حاضر نیز سرکارخانم بهجت نیا مسئول کمیته می باشند. از ابتدای سال 94 با راه اندازی و تفکیک واحد ارسال اسناد تلاش گسترده ای در زمینه کاهش کسورات بیمارستان و افزایش درآمد برداشته شده به نحوی که میزان کسورات تا حد چشمگیری کاهش یافته و به 1% رسیده است. در این راستا پرسنل واحد رسیدگی و ارسال اسناد با حضور روزانه در بخش ها و کنترل اوراق باعث کاهش کسورات شده  و  همچنین  فرآیند آموزش چهره به چهره به پرسنل نیز اجرا شده است.

 

 اعضاي كميته :

رئيس كميته : آقاي دكتر شکوهیان
مدير بيمارستان : آقاي دکتر رضاییان
مسئول کمیته اقتصاددرمان : خانم بهجت نیا
رئيس حسابداري : آقاي اشکان نیک منش
مسئول درآمد : آقاي سعید سیاری
مدير پرستاري : آقای حیدری یا نماینده ایشان آقای نجفی (سوپروایزر آموزشی )
مسئول کارگزینی : آقای غلامرضا واحدی
مسئول فناوری اطلاعات وشبکه های کامپیوتری بیمارستان:
آقای مهندس خاوری پور

       

توالي برگزاري كميته :4 هفته یکبار

شرح وظایف :

  1. تعيين وضعيت اقتصادي بيمارستانها با بررسي وضعيت هزينه و درآمد
  2. نرم‌افزاري كردن دريافت اطلاعات از واحدهاي بیمارستان
  3. بررسي و تعيين تعرفه واقعي (قيمت تمام شده) خدمات
  4. پيگيري، بررسي و عملياتي نمودن مصوبات کمیته اقتصاددرمان
  5. برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي مرتبط با واحد
  6. بررسي پرونده‌هاي بيمارستاني
  7. بازديد از بخش ها و مراكز تابعه و مرتبط جهت بررسي پرونده‌ها