بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

کارگزینی

مسئول کارگزینی:

نام و نام خانوادگی: آقای سهراب اثباتی
سمت : مسئول کارگزینی
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
پست الکترونیک :  

شماره های تماس :

داخلی 

53315011-26

225

 


 

شرح وظایف کارگزین:

 1. انجام كليه امور مربوط به پرسنل طرحي تشكيل پرونده ،صدور نامه اعلام نياز، معرفي نامه ، شروع به كار و ....
 2. صدور ابلاغ و نامه هاي شروع به كار پرسنل جديدالورود .
 3. تهيه و آماده كردن گواهي انجام كار به صورت ماهيانه .
 4. پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل بن لباس ،بن غيرنقدي ،حق مسكن و روز كارمند و ...
 5. پيگيري و صدور احكام ماموريت اداري كاركنان .
 6. تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز پرسنل از طريق سيستم جهت ارائه به مقام مافوق .
 7. انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق .

 


شرح وظایف مسئول کارتکس:

 1. ثبت اثر انگشت تمامي پرسنل در دستگاه تايمكس .
 2. ورود و خروج كليه پرسنل از طريق دستگاه تايمكس و ارائه گزارش به مافوق ، آماده كردن مرخصي ساعتي در سيستم و محاسبه آن به صورت ماهيانه. 
 3. پيگيري و انجام مكاتبات لازم در مورد كاركناني كه تعجيل در خروج و يا تاخير در ورود دارند .
 4. بررسي برنامه بخش ها و واحدهاو ارائه گزارش عملكرد به مسئول مربوطه .   
 5. وارد كردن مرخصي هاي استحقاقي و استعلاجي و ... به صورت روزانه در سيستم .
 6. محاسبه مانده مرخصي هاي پرسنل و گرفتن احكام آن در پايان هر سال.
 7. انجام امور مربوط به اضافه كار و كارانه پرسنل و تهيه فايل هاي مربوطه و ارسال آن به واحد حسابداري .
 8. تهيه پيش نو يس هاي مربوط به گواهي اشتغال بكار پرسنل .
 9. ساير انجام امور محوله طبق دستور مافوق .