بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم بهمنیار
سمت : معاون آموزشی بیمارستان
تحصیلات : فوق تخصص گوارش اطفال