• 1401/06/02
  • - تعداد بازدید: 236
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رسالت و اهداف بیمارستان

ماموریت مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) به عنوان بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا به دنبال ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی ،تشخیصی،مراقبتی و آموزشی در سطح کشور با هدف افزایش ایمنی بیمار بر مبنای استاندارد های بیمارستانی،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت می باشد.

 

در این مسیر به اصول و ارزش های ذیل معتقدیم  

احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان

افزایش رضایتمندی و پاسخگویی به بیمار،همراه و پرسنل 

نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهای درمانی بر اساس استانداردهای تعیین شده 

بهبود مستمر فرآیندها و روش های انجام کار 

ارتقاء سطح دانش علمی و مهارتهای کارکنان 

 

چشم انداز

برآنیم

به عنوان برترین مجری محورهای حاکمیت خدمات بالینی و پیشتاز در برنامه های اعتبار بخشی در سطح منطقه و کشور باشیم .

به عنوان بهترین بیمارستان ارائه دهنده مراقبتهای درمانی با برترین کیفیت و مناسب ترین هزینه به بیماران شناخته شویم .

به عنوان برترین مرکز آموزشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان پزشکی ،پرستاری و سایر گروه ها باشیم.

به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک شناخته شویم .

به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار شناخته شویم . 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: