• 1402/04/20
  • - تعداد بازدید: 508
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

بخش داخلی

معرفی مشئولین

 

 رییس علمی بخش اورژانس :

آقای دکترپزشکی 

سرپرستار بخش :  خانم سمیرا کاظمی

 

پزشکان فعال در بخش
کترعزیزاله آبادی (فوق تخصص گوارش وکبد)
دکتربابک پزشکی (متخصص داخلی -فوق تخصص غدد)
دکتر پوپک محقق (متخصص داخلی وفوق تخصص روماتولوژی)
دکترسمانه احسنت(فوق تخصص ریه )
دکترپیمان فرهوشی(فوق تخصص کلیه )
 

 

بیماران بخش داخلی هرهفته توسط یک اتندراندمی شوند.بخش به دولاین تفکیک شده است ،یک لاین یک فوق تخصص راند می کندولاین دیگرنیزفوق تخصص دیگری راند می کند.

 

موقعیت فیزیکی :

بخش داخلی واقع درطبقه سوم دارای 14اتاق و 1 اتاق ایزوله و32تخت فعال می باشد . که هراتاق مجهز به تلوزیون ویخچال وتخت همراه مجزا می باشد . اتاق 3و4و11و12 (اتاق های روبروی ایستگاه پرستاری) مجهز به H.Mسنترال می باشد .اتاق درمان سمت راست ایستگاه پرستاری قراردارد.نمازخانه بخش درانتهای راهرو سمت راست واقع شده است که مجهز به چادرنماز ومهر وسنگ تیمم وقبله نما می باشد . انبار بخش درمیان هردو راهرو قراردارد .اتاق 15 بخش به عنوان ایزوله تنفسی فشارمنفی می باشد که دارای امر جنسی باکس مجزا وسیستم هپا می باشد ودر مواردی که بیمار نیازمند به ایزوله نباشد 4 بیمار عادی در اتاق بستری می شوند. اتاق اینترن بخش ورئیس بخش در ورودی قراردارند. یک اتاق رختکن واتاق ملحفه دربخش وجود دارد.

 

تجهیزات پزشکی موجود دربخش :
 سرنگ پمپ 7عدد
سرنگ ایفتوژن 4 عدد 
 H.M پرتابل 1عدد
ویلچر 6عدد
گیچ اکسیژن 20عدد
ساکشن پرتابل 1عدد
ساکشن مرکزی 8عدد
   

 

 

درهر اتاق سطل زباله آبی جهت زباله های غیرعفونی ودر راهرو بین هراتاق سطل زردجهت زباله های عفونی موجود می باشد.

درب ورودی هراتاق محلول ضدعفونی دست (میکروزد)وجود دارد .

دربخش 6عدد کپسول آتشنشانی وجود دارد

 

پمفلت های موجود دربخش داخلی عبارتند از :

آسم .چگونگی استفاده از اسپری ،گاواژ، تشنج ، سکته مغزی ، فاوسیم،قوانین ومقررات بخش داخلی ، چگونگی استفاده از دبل لومن، زخم بستر ، منشور حقوق بیمار، دیابت ، رژیم غذایی دربیماران دیابتی ، نحوه تزریق انسولین ، CD انسولین لانتوس ، زخم پای دیابتی ،کبدچرب ،آندوسکوپی ،کولونوسکوپی ، نحوه ساکشن ،وارفارین ،هپاتیپ ،گاستریت، ریفلاکس معده ، پمفلت دارویی،زخم بستر.

 

پمفلت های موجود دربخش داخلی عبارتند از :

آسم .چگونگی استفاده از اسپری ،گاواژ، تشنج ، سکته مغزی ، فاوسیم،قوانین ومقررات بخش داخلی ، چگونگی استفاده از دبل لومن، زخم بستر ، منشور حقوق بیمار، دیابت ، رژیم غذایی دربیماران دیابتی ، نحوه تزریق انسولین ، CD انسولین لانتوس ، زخم پای دیابتی ،کبدچرب ،آندوسکوپی ،کولونوسکوپی ، نحوه ساکشن ،وارفارین ،هپاتیپ ،گاستریت، ریفلاکس معده ، پمفلت دارویی،زخم بستر

 

بیماریهای شایع بخش داخلی:

  • دیابت                   
  • زخم پای دیابتی         
  • آسم       
  • COPD                   
  • خون ریزی گوارشی       
  • ترمبوز عروق خونی
  • مسمومیت ها
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: