• 1402/04/20
  • - تعداد بازدید: 355
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بخش جراحی داخلی

مسئولین بخش
مسئول علمی ورییس بخش : دکتربابک پزشکی 
مسوول بخش : خانم لیلا باغبان

بخش جراحی داخلی از سال 93 تاکنون شروع به فعالیت نموده است. این بخش دارای 30 تخت فعال که شامل نورولوژی -عفونی -داخلی  وENT می باشد.

 

پرسنل بخش 
پرستار 23 نفر
منشی 1 نفر

 

 

پزشکان فعال بخش
دکتر مهدی رضائیان
دکتر فاطمه رضائیان
دکتر علی احمدی
دکترسید علی مومنی
دکترمحمد ثابت
دکترنجمه نکوئیان
دکترنرجس صفری پور
دکترشهرام مسعودی نژاد
دکترساجده گرمسیریان
دکتر حکیمه جوکار
دکتر زهرا منتصری
دکتر محمد اکراهی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: