• 1401/03/05
 • - تعداد بازدید: 275
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

منشوراخلاق کارکنان

 • منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

   ما کارکنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بر این باوریم که همراه با کلیه مدیران و پزشکان خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم.

  ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

  باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروزی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، پزشکان و بیماران با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.

  پای به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت.

  رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به بیماران، همکاران و بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.

  پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت بهداشت و درمان به مردم و جلب رضایت بیماران، ذینفعان و ارباب رجوع.

  مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای برنامه های آن.

  رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.

  التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی.

  توجه به جایگاه بیمارستان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقشها و مسئولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان بیمارستان.

  ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه بیمارستان و به اشتراک گذاشتن آن به همکاران، مدیران، پزشکان و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط بیمارستان.

  ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، بیماران و ارباب رجوع.

  رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان

   

   

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: