• 1400/12/15
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقاء كیفیت هتلینگ

تصاویر

 • 1400/12/15
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان بیمارستان برتر در ارتقای شاخص های سلامت مادر ونوزاد و تکریم مادران باردار

تصاویر

 • 1400/12/15
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

بیمارستان منتخب کشور در مدیریت درمان بیماران سکته  حاد مغزی ( 724 ) وبیماران سکته

  حاد قلبی ( 247) و دریافت لوح تقدیر و تندیس -مردادماه96

تصاویر

 • 1401/03/01
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

انتخاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا به عنوان بیمارستان دوستدار مادرشناخته شده است.

تصاویر

 • 1401/03/01
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

بیمارستان منتخب کشور درجشنواره ملی ارتقاء کیفیت هتلینگ 

تصاویر

 • 1401/03/01
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

بیمارستان منتخب مدیریت درمان در بیماران سکته حادقلبی 

تصاویر

 • 1401/03/02
 • - تعداد بازدید: 311
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

افتخارات بیمارستان

بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتخب اولین جشنواره نظام پیشنهادات وثبت تجارب دانشگاه علوم پزشکی فسا

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: