• 1402/04/20
  • - تعداد بازدید: 457
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

اتاق عمل و بیهوشی

 

تلفن داخلی: 219

 

مسئول علمی بخش :

جناب آقای دکتر علیرضا منصف    

سوپروایزر بخش :

 آقای صادق مهرمحمدی

مسئول بخش بیهوشی :

 آخانم هاجر غمخوار، کارشناس بیهوشی

 

روزهای فعالیت اتاق عمل :

 

بخش اتاق عمل دارای هشت  اتاق عمل فعال می باشد که از شنبه تا چهارشنبه کلیه اعمال جراحی اورژانس و غیر اورژانس و روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال جراحی اورژانس و بعضا غیر اورژانس انجام میگیرد .

متخصصین اتاق عمل :

اتاق عمل با دارا بودن متخصصین جراحی عمومی- گوش و حلق و بینی  چشم  زنان  جراحی مغز و اعصاب کلیه و مجاری ادراری  قلب  ارتوپدی  کلیه اعمال جراحی مربوط به تخصصهای فوق در ان انجام می شود .

مدیر گروه نروسرجری (جراحی مغز و اعصاب) : آقای دکتراشراقیان

 

آقایان دکتراشراقیان و رضوانی

اعمال جراحی مربوط به مغز و ستون فقرات مثل بیماران دچار ضربه مغزی و کمری ، تومورهای مغزی و همچنین انواع دیسکهای ستون فقرات انجام می دهند .

 

مدیر گروه ارتوپدی : آقای دکتر رضازاده

 

آقایان دکتر کامروا ، دکتر فخرایی، دکتر رضازاده  

کلیه ی اعمال جراحی مربوط به ارتوپدی و همچنین اعمال جراحی ارتروسکوپی ، تعویض مفصل و ترمیم پارگیهای رباط صلیبی انجام می دهند در ضمن اتاق عمل دارای2 دستگاه پیشرفته عکسبرداری در حین عمل (C-ARM ) می باشد که همهی شکستگیهای ارتوپدی و نروسرجری قبل و بعد از عمل مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

مدیر گروه گوش و حلق و بینی (ENT ) : آقای دکترسهرابپور

 

 دکتر سهراب پور و دکتر جعفری و دکتر صادقی

اعمال جراحی از قبیل شکستگیهای گونه و بینی و مشکلات مربوط به بینی و حلق مثل انحراف بینی همچنیین اعمال زیبایی بینی (رینوپلاستی) انجام می دهند .

 

مدیر گروه چشم: آقای دکتر جوکار

 

آقای دکتراکبرپور - آقای دکترجوکاری -آقای دکتر تهمتن -آقای  دکتر افراسیابی-آقای دکتر جانی پور

اعمال جراحی چشم مثل آب مروارید .ناخنک بازکردن مجرای اشکی و غیره انجام می دهند .

 

مدیرگروه یورولوژی (کلیه و مجاری ادراری): آقای دکتر حسامی

 

آقای دکترمنصف -خانم دکتر صالح

اعمال جراحی مانند سیستوسکوپی .تومورهای مثانه . پروستات و همچنین انواع جراحیهای سنگ شکن ( درون اندامی و برون اندامی ) توسط دستگاه سنگ شکن انجام می دهند .

 

مدیر گروه زنان : خانم دکترپروین مرادی 

 

سرکار خانم ها دکترپروین مرادی ، دکتر تهمتن ، دکتر صفری پور، دکتر امیری، دکتر امیریان ،دکترصلاحی،دکترزارعی ،دکتر فرجی

اعمال جراحی زنان از جمله سزارین،هیسترکتومی(برداشتن رحم ) و جراحی انواع کیستهای تخمدان و رحم انجام می دهند .

اتاق عمل با دارابودن دستگاه لاپراسکوپ اعمال جراحی به روش بسته توسط جراحان عمومی و زنان انجام می شود .

 

مدیر گروه جراحی عمومی: آقای دکتر منصوری

 

آقایان دکتر مصفا -دکتر عبدالهی -دکتر منصوری

کلیه اعمال جراحی عمومی مانند برداشتن سنگ کیسه صفرا اعمال جراحی مربوط به روده و معده و غیره انجام می دهند .

 

پوست

مدیر گروه بخش بیهوشی: خانم دکتر احمدی

 

همچنین اتاق عمل دارای 5متخصص بیهوشی (خانم دکتر حاتمی-خانم دکتر احمدی -آقایان دکتر رنجبر-دکترمرادی -دکترحسین جان زاده-دکتروجدانی -دکترپورجعفریان-دکتر تجویدی) می باشد که به صورت مقیم در بیمارستان هستند و در امر بیهوش کردن بیماران به صورت بیهوشی عمومی یا بی حسی از طرق نخاع همچنین کاهش درد بیماران به روش اپیدورال فعالیت می کنند.

 

از آذر ماه سال 1393 تا کنون نیز اتاق عمل جراحی قلب فعال شده و عملهای جراحی قلب باز توسط آقای دکترخواجه انجام می شود .

 

پرسنل اتاق عمل :                       

                                                       

تکنسین اتاق عمل    5 نفر
کارشناس اتاق عمل     26 نفر
کارشناس پرستاری        9 نفر
کارشناس ارشد بیهوشی  2 نفر
کارشناس بیهوشی   22 نفر
کاردان بیهوشی         4 نفر
کاربر کامپیوتر    2 نفر
منشی      3 نفر
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: