الهام  کبریایی

الهام کبریایی

معاون آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

شماره داخلی: 267
تلفن: 071-53315011-19

تحصیلات

متخصص اطفال

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: