بازدید معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

بازدید معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

دکتر پژمان باقری معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی به همراه تیم همراه و تیم مدیریتی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید کردند.

بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بخش های مختلف و پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بخش های مختلف و پروژه های در حال ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون درمان و مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی فسا و مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه به همراه تیم مدیریتی بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بازدید کردند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: